O Nas
 
ZETTLER Logo
Secure Area Login Search
 

  Strona główna > O Nas

O Nas

Johnson Controls to globalny, zdywersyfikowany technologicznie i wielooddziałowy lider, obsługujący szeroką gamę klientów w ponad 150 krajach. 120 000 naszych pracowników tworzy inteligentne budynki, wydajne rozwiązania energetyczne, zintegrowaną infrastrukturę i systemy transportowe następnej generacji, które sprawnie współpracują, aby spełnić obietnicę inteligentnych miast i społeczności. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój sięga naszych korzeni w 1885 roku, wraz z wynalezieniem pierwszego elektrycznego termostatu pokojowego. Dążymy do tego, aby pomagać naszym klientom wygrywać i tworzyć większą wartość dla wszystkich naszych interesariuszy poprzez strategiczne skupienie się na naszych budynkach i platformach wzrostu energii.  
   
Zettler
Rodzinę produktów Zettler zbudowano w oparciu o technologię MZX, która zapewnia jedne z najbardziej zaawansowanych funkcji w wykrywaniu pożarów. Opracowana w wyniku integracji innowacyjnych rozwiązań produktowych, powstałych podczas wielu lat prowadzenia badań i rozwoju w całej Europie, platforma technologiczna MZX, przez ponad 100 lat istnienia oferuje szereg najlepszych technik detekcji, wnosząc znaczny wkład we wczesne wykrywanie pożarów i minimalizowanie fałszywych alarmów. Platforma dostarcza również jedne z najlepszych technik instalacyjnych, umożliwiających łatwe i elastyczne prace inżynierskie i montażowe. Dzięki temu Zettler jest jednym z najbardziej odpornych, niezawodnych i funkcjonalnych systemów, oferując najwyższy poziom zgodności z normami.
 
  
Zettler w 2000 roku
Firma Zettler była jednym z pierwszych na świecie producentów systemów sygnalizacji pożarowej, który przeszedł z technologii analogowej na cyfrową, zapewniając wysoką odporność i niezawodność systemu. Zapewniając niezawodną komunikację na wszystkich rodzajach nowych i istniejących kabli, we wszelkiego rodzaju układach okablowania, protokół Zettler ZX Digital działa nawet, jeśli przewód został uszkodzony przez wilgoć i ogień.
 
 
  

Produkcja światowej klasy
Obecnie produkty ZETTLER są produkowane w światowej klasy, certyfikowanych globalnie europejskich fabrykach Johnson Controls, które zapewniają najwyższy poziom jakości i ochrony środowiska naturalnego.


 

  

Globalne dopuszczenia i certyfikaty
Produkty ZETTLER posiadają certyfikaty wydane przez różnorodne jednostki certyfikujące na całym świecie, a procedury rozwoju i produkcji są regularnie poddawane audytom i kontrolom przez niezależne jednostki badawcze z całego świata.

 

 
 
 
ZETTLER Logo PRODUKTY
Adresowalne
Konwencjonalne
Gaśnicze
Czujki Specjalne
Sieć i Wizualizacja
Obszary Niebezpieczne
True Insight
Akcesoria
Starsze Produkty

PRZEMYŁY
Wszystkie
Olej i Gaz
Magazyny
Szpitale
Szkoły
Hotele
Produkcja
ZASOBY
Informacje dla A&E
BIM
Broszury i Karty Katalogowe
Certyfikaty
Katalogi
Przewodnik dla Konsultantów
RoHS / WEEE
Wideo

USŁUGI
Szkolenie Techniczne
Wsparcie Techniczne

ABOUT US
Nasze Marki
Nasze Technologie
Aktualności
Kontakt
Uproszczona Strona Internetowa
  
© 2021 Johnson Controls. Wszelkie prawa zastrzeżone.