Rozwiązania ZETTLER - Szpitale
 
ZETTLER Logo
Secure Area Login Search
 

  Strona główna > Rozwiązania > Szpitale

Rozwiązania ZETTLER - Szpitale

Korzyści z instalacji technologii MZX w szpitalu

Wymagania dotyczące instalowania systemu sygnalizacji pożarowej w szpitalu prawdopodobnie będą przedmiotem oceny lokalnych władz odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz ich doradców do spraw przeciwpożarowych.

Niezawodność systemu jest kluczowa, ponieważ jego główną funkcją jest ochrona życia. W przeciwieństwie do większości budynków, w których przebywają osoby sprawne fizycznie i umysłowo, w szpitalach nie zawsze jest to regułą i należy wziąć to pod uwagę podczas projektowania systemu. Zakłócenia w działaniu systemu mogą być stresujące dla pacjentów oraz personelu i dlatego ważne jest, aby system skutecznie chronił, działał niezawodnie i zapewniał odpowiedni sposób alarmowania w przypadku wystąpienia pożaru, z uwzględnieniem dodatkowych trudności podczas ewakuacji mieszkańców.

System sygnalizacji pożarowej MZX to kompletny system pochodzący od jednego producenta, zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności przez cały okres eksploatacji.

Informacje o Rozwiązaniu

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij ikonę poniżej:

  

 
 
 
ZETTLER Logo PRODUKTY
Adresowalne
Konwencjonalne
Gaśnicze
Czujki Specjalne
Sieć i Wizualizacja
Obszary Niebezpieczne
True Insight
Akcesoria
Starsze Produkty

PRZEMYŁY
Wszystkie
Olej i Gaz
Magazyny
Szpitale
Szkoły
Hotele
Produkcja
ZASOBY
Informacje dla A&E
BIM
Broszury i Karty Katalogowe
Certyfikaty
Katalogi
Przewodnik dla Konsultantów
RoHS / WEEE
Wideo

USŁUGI
Szkolenie Techniczne
Wsparcie Techniczne

ABOUT US
Nasze Marki
Nasze Technologie
Aktualności
Kontakt
Uproszczona Strona Internetowa
  
© 2021 Johnson Controls. Wszelkie prawa zastrzeżone.