Rozwiązania ZETTLER - Hotele
 
ZETTLER Logo
Secure Area Login Search
 

  Strona główna > Rozwiązania > Hotele

Rozwiązania ZETTLER - Hotele

Korzyści z instalacji technologii MZX w hotelu

System sygnalizacji pożarowej w hotelu normalnie powinien obejmować wszystkie drogi ewakuacyjne i obszary z nimi sąsiadujące, w których wybuch pożaru mógłby utrudnić korzystanie z dróg ewakuacji. Inne obszary o wysokim ryzyku, takie jak pomieszczenia techniczne, rozdzielnie i kuchnie również mogą być wyposażone w czujki. W większości przypadków sypialnie powinny być wyposażone w jakiś system detekcji, ponieważ częstą przyczyną pożaru może być pozostawienie niedopałka. Niezawodność systemu jest kluczowa, ponieważ jego główną funkcją jest ochrona życia. Dlatego ważne jest, aby wybrany system skutecznie chronił, działał niezawodnie i powodował minimalne zakłócenia w funkcjonowaniu budynku i przebywających w nim osób.

System sygnalizacji pożarowej MZX to kompletny system pochodzący od jednego producenta, zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności przez cały okres eksploatacji.

Informacje o Rozwiązaniu

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij ikonę poniżej:

  

 
 
 
ZETTLER Logo PRODUKTY
Adresowalne
Konwencjonalne
Gaśnicze
Czujki Specjalne
Sieć i Wizualizacja
Obszary Niebezpieczne
True Insight
Akcesoria
Starsze Produkty

PRZEMYŁY
Wszystkie
Olej i Gaz
Magazyny
Szpitale
Szkoły
Hotele
Produkcja
ZASOBY
Informacje dla A&E
BIM
Broszury i Karty Katalogowe
Certyfikaty
Katalogi
Przewodnik dla Konsultantów
RoHS / WEEE
Wideo

USŁUGI
Szkolenie Techniczne
Wsparcie Techniczne

ABOUT US
Nasze Marki
Nasze Technologie
Aktualności
Kontakt
Uproszczona Strona Internetowa
  
© 2021 Johnson Controls. Wszelkie prawa zastrzeżone.