Rozwiązania ZETTLER - Strutture di produzione e stoccaggio Oil & Gas
 
ZETTLER Logo
Secure Area Login Search
 

  Strona główna > Rozwiązania > Zakłady Produkujące i Przechowujące Olej i Gaz

Rozwiązania ZETTLER - Zakłady produkujące i przechowujące olej i gaz

Korzyści z instalacji technologii MZX w zakładach produkujących i przechowujących olej i gaz

Instalacja odpowiedniego systemu sygnalizacji pożarowej w zakładach produkujących i przechowujących olej i gaz podlega surowym wymaganiom, w związku z obecnością wysoce łatwopalnych substancji i ryzykiem ich wybuchu. Aktualne normy to EN60079-14 (opary gazu lub mgły) i EN50281-1-2 (pyły). Ponadto istnieje dyrektywa europejska (ATEX), z którą musi być zgodny cały sprzęt instalowany w obszarach niebezpiecznych. Dodatkowe wymagania obejmują poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), który zapewnia najwyższy poziom integralności systemu. Zagrożenia wynikające z obecności substancji niebezpiecznych, powodujących ryzyko wybuchu lub pożaru, który może być zainicjowany iskrą elektryczną lub gorącą powierzchnią, wymagają zastosowania szczególnych środków ostrożności, w tym sprzętu zaprojektowanego z myślą o zmniejszeniu ryzyka do akceptowalnego poziomu. Ryzyko kategoryzowane jest jako strefa i bazuje na prawdopodobieństwie obecności mieszaniny wybuchowej, natomiast metoda ochrony lub sprzęt używany do minimalizowania ryzyka podlega: a) klasyfikacji strefy i b) rodzajowi gazu, który może wystąpić w strefie. Atmosfery pyłowe mają swoje własne oznaczenia stref. Projektowanie obwodów może również odgrywać rolę tam, gdzie przepływ prądu w obwodach elektrycznych jest ograniczany do poziomu niższego niż poziom, przy którym może wystąpić iskra lub gorąca powierzchnia.

Technologia MZX oferuje szeroki wybór sprzętu i systemów spełniających najsurowsze wymagania, przy zachowaniu szybkiej reakcji na pożary.

Informacje o Rozwiązaniu

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij ikonę poniżej:

  

 
 
 
ZETTLER Logo PRODUKTY
Adresowalne
Konwencjonalne
Gaśnicze
Czujki Specjalne
Sieć i Wizualizacja
Obszary Niebezpieczne
True Insight
Akcesoria
Starsze Produkty

PRZEMYŁY
Wszystkie
Olej i Gaz
Magazyny
Szpitale
Szkoły
Hotele
Produkcja
ZASOBY
Informacje dla A&E
BIM
Broszury i Karty Katalogowe
Certyfikaty
Katalogi
Przewodnik dla Konsultantów
RoHS / WEEE
Wideo

USŁUGI
Szkolenie Techniczne
Wsparcie Techniczne

ABOUT US
Nasze Marki
Nasze Technologie
Aktualności
Kontakt
Uproszczona Strona Internetowa
  
© 2021 Johnson Controls. Wszelkie prawa zastrzeżone.