Systemy sygnalizacji pożarowej ZETTLER są gotowe na BIM
 
ZETTLER Logo
Secure Area Login Search
 

  Strona główna > Systemy sygnalizacji pożarowej ZETTLER są gotowe na BIM

Systemy sygnalizacji pożarowej ZETTLER są gotowe na BIM

Wspierając nową erę cyfrowego modelowania, które pozwoli branży budowlanej na projektowanie systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji pożarowej z większą przejrzystością i uwagą, firma ZETTLER jest gotowa do wsparcia modelowania informacji o budynkach (BIM).

Rozumiemy korzyści wynikające z użycia obiektów BIM podczas wykonywania projektu budowlanego nowego obiektu. Zaczynając od projektu poprzez etap budowy, a nawet podczas eksploatacji budynku wykorzystanie technologii BIM oferuje cenne informacje na temat naszych produktów, które można udostępniać projektantom, konsultantom, integratorom i podwykonawcom. Oznacza to, że każda osoba zaangażowana w projekt i uruchomienie nowego budynku, może łatwiej udostępniać informacje i zapoznać się z projektem na każdym etapie realizacji, co pozwala na bardziej efektywną współpracę.
 

Czym jest BIM?

BIM to przyszłość branży budowlanej. Obejmuje wszystkie fazy projektu, od planowania, projektowania i realizacji, do obsługi, konserwacji i ostatecznie wyburzenia.

W BIM chodzi o „rozumienie” budynku dzięki użyciu cyfrowego modelu. Modelowanie BIM dostarcza narzędzie do zarządzania informacjami wytwarzanymi na etapie projektu budowlanego, w celu zagwarantowania spójnej formy informacji na temat każdego produktu, od wczesnej fazy koncepcji przez projektowanie, budowę, eksploatację, aż do wyburzenia.

BIM umożliwia dzielenie się wszystkimi informacjami na temat materiałów i systemów stosowanych w obiekcie, które są wykorzystywane na każdym etapie życia budynku.

Od stycznia 2016 roku w Wielkiej Brytanii obowiązuje wymóg, aby we wszystkich projektach budowlanych budynków publicznych były stosowane obiekty BIM, dla wszystkich użytych produktów.

Jest to część długofalowej strategii budowlanej rządu brytyjskiego, aby do 2025 roku osiągnąć następujące cele:
33% redukcji kosztów budowy
33% redukcji kosztów eksploatacji
50% szybsze projekty budowlane
50% niższa emisja dwutlenku węgla

Bibliografia: National BIM Library www.nationalbimlibrary.com

 

Jaki wpływ ma BIM na resztę Europy?

W Europie rewolucja BIM rozpoczyna się i wymóg obiektów BIM dla projektów budynków użyteczności publicznej staje się coraz bardziej popularny.

Polityka UE jest bliska podejściu brytyjskiemu i ma na celu rozpowszechnienie i adaptację BIM poprzez wiodące przykłady.

W przyszłym roku stosowanie obiektów BIM będzie wymagane w innych krajach europejskich, w tym: w Hiszpanii, Szwajcarii, krajach skandynawskich, Niemczech, Włoszech, Holandii, Austrii, Belgii, Czechach, Francji, oraz na Bliskim Wschodzie i w Republice Południowej Afryki.

Komisja Europejska rozumie zainteresowanie BIM, z uwagi na jej politykę energetyczną i środowiskową. Polityka UE jest bliska podejściu brytyjskiemu i ma na celu rozpowszechnienie i adaptację BIM poprzez wiodące przykłady. W dyrektywie UE w sprawie zamówień publicznych opublikowanej w lutym 2014 r. Komisja zaleca stosowanie BIM: „W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane i konkursów projektowych państwa członkowskie mogą wymagać użycia konkretnych narzędzi elektronicznych, takich jak narzędzia do elektronicznego modelowani budynków lub podobne”. (Artykuł 22) W praktyce oznacza to, że każde państwo członkowskie może zachęcać lub wymagać korzystania z modelowania BIM w przypadku projektów budowlanych i budynków finansowanych ze środków publicznych.

W krajach takich jak Francja, Niemcy, Holandia, Szwajcaria i kraje skandynawskie, strategiczne inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości i przyspieszenie przyjęcia BIM zostały już z powodzeniem wdrożone, a zatem podejście do BIM w Europie zyskuje na popularności.

Bibliografia: Komisja Europejska   www.construction21.org/articles/fr/european-bim-or-europe-of-bim.html

 

Czym są obiekty BIM?

Obiekty BIM to modele 3D materiałów budowlanych, produktów i wyposażenia, które zawierają kluczowe dane o produkcie. Każdy obiekt zawiera szczegółowe informacje definiujące charakterystykę fizyczną, materiały i właściwości produktu.

Dane wizualizacji, które nadają obiektowi rozpoznawalny wygląd i cechy behawioralne, takie jak strefy detekcji, umożliwiają obiektowi jego zlokalizowanie lub zachowanie dokładnie tak samo, jak w rzeczywistości.

Istnieją dwa główne typy obiektów: składnikowe i warstwowe. Elementy składnikowe tworzą produkty o stałych kształtach geometrycznych, takich jak okna, drzwi, kotły itp. Obiekty warstwowe są produktami, które nie mają stałego kształtu lub wielkości, takich jak dywany, pokrycia dachowe, ściany i sufity.

Każdy obiekt BIM zawiera wszystkie informacje, które specjaliści budowlani potrzebują by zaprojektować, zbudować i konserwować dany budynek.

Bibliografia:
Uwagi RIBA dotyczące BIM  www.riba-insight.com/monthlyBriefing/11-08/BIM_what-is-it-and-how-does-it-affect-you.asp
National BIM Library  www.nationalbimlibrary.com

 

Dlaczego BIM?

Użycie BIM może zwiększyć skuteczność i zmniejszyć ilość błędów. Wirtualne projekty są tworzone w trzech wymiarach przed rozpoczęciem prac na miejscu; atrybuty wszystkich elementów budynku można znaleźć w modelu, a przestrzenne „kolizje” można zidentyfikować i rozwiązać w modelu, a nie na budowie.

Wyobraź sobie, że technologia, która była dostępna jedynie dla projektanta, może teraz być rozszerzona na instalatora tryskaczy lub technika systemu sygnalizacji pożarowej w terenie. Ponadto wyobraź sobie siłę modeli w terenie lub w rękach użytkowników końcowych, gdzie inni mogą wykorzystać informacje, które wprowadza projektant, aby skuteczniej rozwiązywać problemy z systemami lub zarządzać nimi.

BIM pozwala projektantom tworzyć inteligentne środowiska, które umożliwiają wszystkim użytkownikom natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji dostępnych w modelu. Dlatego jedynym ograniczeniem BIM jest ilość informacji dostępnych w modelu i wprowadzonych przez producenta. Po wybraniu przez użytkownika konkretnego elementu systemu, model może podać markę, typ, numer seryjny, koszt, oraz wszystkie istotne parametry techniczne elementów składowych systemu. Może to dotyczyć nawet informacji dotyczących eksploatacji i konserwacji, odpowiednich dla danego elementu systemu.

W dużych i/lub w pełni zintegrowanych budynkach, inżynierowie budowlani często dokonują przeglądu zdarzeń w systemie zarządzania budynkiem (BMS) pod kątem usterek w instalacjach mechanicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, co stanowi pierwszy krok do rozwiązania problemu. Budynki mniejsze i bez systemów zintegrowanych, nie dają inżynierom budowlanym tego luksusu. Systemy BMS nie zawsze są zintegrowane z systemami ochrony przeciwpożarowej, jednak dobrze skoordynowane obiekty BIM mogą być jedynym źródłem dla inżynierów do rozwiązywania problemów i oceny wszystkich systemów w budynku.

Bibliografia:
National BIM Library  www.nationalbimlibrary.com
Inżynieria przeciwpożarowa  http://magazine.sfpe.org/fire-protection-design/building-information-modeling-fire-protection

 

Zaufaj BIM


Model BIM, który jest dobrze skonfigurowany i stale monitorowany, będzie miał skoordynowane i zintegrowane bazy danych z funkcją przeszukiwania. Model BIM staje się nie tylko modelem 3D budynku, umożliwiającym wyszukanie sprzętu lub funkcji ochrony przeciwpożarowej, ale też bazą danych, która może być wykorzystana do identyfikowania trendów, szacowania kosztów napraw lub monitorowania funkcjonalności. BIM może również pomóc w integrowaniu systemów ochrony życia w wielu branżach.

W branży przeciwpożarowej BIM będzie nieoceniony dla projektantów, inżynierów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w przypadku kiedy producenci uwzględnią wszystkie właściwości i ograniczenia dotyczące konkretnych produktów ochrony przeciwpożarowej. Kiedy projektant umieszcza w modelu np. tryskacz, który znajduje się zbyt blisko sufitu, belki lub innej przeszkody, model może wyświetlić powiadomienie, że wystąpił konflikt lokalizacji tryskacza z innym obiektem. Dla obiektów BIM głośników alarmowych można np. opracować zawartość dotyczącą informacji na temat niespełnienia warunków minimalnego poziomu ciśnienia akustycznego, w przypadku zbyt dużej odległości od innych głośników lub w wyniku wystąpienia przeszkód w postaci ścian lub drzwi.

Bibliografia: Consulting Specifying Engineering   www.csemag.com/single-article/bim-and-fire-protection-engineering/22fcd71622fbf3046ca5d9908d46fddc.html

 

Zasoby dotyczące modelowania informacji o budynkach (BIM):


Odnośniki i przydatne linki

 

 
 
 
ZETTLER Logo PRODUKTY
Adresowalne
Konwencjonalne
Gaśnicze
Czujki Specjalne
Sieć i Wizualizacja
Obszary Niebezpieczne
True Insight
Akcesoria
Starsze Produkty

PRZEMYŁY
Wszystkie
Olej i Gaz
Magazyny
Szpitale
Szkoły
Hotele
Produkcja
ZASOBY
Informacje dla A&E
BIM
Broszury i Karty Katalogowe
Certyfikaty
Katalogi
Przewodnik dla Konsultantów
RoHS / WEEE
Wideo

USŁUGI
Szkolenie Techniczne
Wsparcie Techniczne

ABOUT US
Nasze Marki
Nasze Technologie
Aktualności
Kontakt
Uproszczona Strona Internetowa
  
© 2021 Johnson Controls. Wszelkie prawa zastrzeżone.